Sportovní odpoledne

12. 04. 2018

Středeční odpoledne děti ze školní družiny, školního klubu a internátu strávily společně se studenty Aplikované tělesné výchovy a Aplikovaných pohybových aktivit v Neředíně na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Cestou na Neředín a zpět jsme se svezli tramvají, což už byl pro nás poloviční zážitek. Jako každý rok si pro nás studenti připravili zábavné pohybové aktivity pod vedením paní Mgr. Svatavy Panské. Za tuto milou spolupráci jí velice děkujeme. Věřím, že pohybové odpoledne bylo přínosné jak pro studenty, tak i pro naše žáky. Děti odcházely s úsměvem na tváři, ale také s diplomem na památku.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Kateřina Motáková