Svátek svatého Valentýna

16. 02. 2018

Ve středu 14. února jsme společně s dětmi z družiny a školního klubu slavili svátek svatého Valentýna. Pověděli jsme si, proč se tento svátek slaví a jak vznikl. Potom jsme s dětmi zamířili do kuchyňky, kde jsme si společnými silami připravili sladké valentýnské pohoštění. Děti se zapojily nejen do přípravy jídla a samotného snězení. Všichni byli také šikovní a aktivní během úklidu. Někteří ještě stihli před odchodem domů vyrobit krásná srdíčka z plastelíny.

Autor příspěvku a fotografií: Bc. Věra Valentová