Tak jsme dopluli…

20. 06. 2019

Podobně dojemné a milé chvíle jako každý rok v tuto dobu jsme zažili v úterý odpoledne 18. června 2019 ve školce při loučení se s předškoláky.

Celkem pět dětí naší školky usedne v září do školních lavic. Přišli jsme jim tedy na další plavbu životem zamávat a popřát hodně štěstí!!

Předtím, než se však z našich velkých předškoláků stali malí školáci, museli jako správní námořníci složit několik zkoušek, aby kapitánovi, rodičům, tetám i paní ředitelce dokázali, že jsou připraveni „vyplout“. Nejprve dokazovali přitahováním se na laně svoji sílu, poté museli obstát při počítání lodí na širém moři a nakonec společně složit a přečíst nápis „Dopluli jsme“.

Když už bylo jasné, že vše zvládli, dostavil se i kapitán lodi, náš milý pan školník Tomáš Pavlovský alias „děda Lebeda“, pod jehož rukama vznikla i samotná loď, kormidlo i dekorace.

Kapitán s velkou laskavostí přijal do cechu námořnického všechny představivší se děti a také je pádlem pasoval na školáky.

Děti obdržely z rukou svých učitelek památné placky i knížky, za což děkujeme Nadačnímu fondu školy, který nám poskytl finanční dar. Nakonec ještě dostaly od paní asistentek ocenění, diplomy i své výrobky z odpoledních činností (výtvarné, grafomotorické, dramatické a keramické), kterých se poctivě účastnily po celý rok.

Děkujeme nejen za krásné slavnostní odpoledne, ale vůbec za všechen ten společný čas, který nám všem byl dopřán.

Autorka fotografií: Bc. Jiřina Forétová

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová