Ten dělá to a ten zas tohle…

20. 10. 2023

Jedno podzimní dopoledne si děti v MŠ mohly vyzkoušet několik profesí, které mohou pravidelně vídat u nás ve škole.

Zasadily si vlastní jahody, zatloukly hřebík, vyvrtaly díru vrtačkou. Naučily se, co všechno patří do lékárničky a mohly vidět, jak funguje tlakoměr. Třídily odpadky, ale také vysávaly velikým vysavačem. A bylo toho ještě mnoho, co si mohly osahat a vyzkoušet.

Veliké poděkování za to patří naší paní zdravotnici, paní uklízečce Alence, pánům školníkům a panu zahradníkovi, kteří dětem připravili moc krásné a inspirativní dopoledne. DĚKUJEME J.

Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc J.

Autorka příspěvku: Mgr. Lenka Šmerdová, DiS.

Autorky fotografií: tety ze školky