Třídní schůzky netradičně

18. 09. 2017

Se začátkem nového školního roku se těšíme z nových dětí a kamarádů. Abychom se vzájemně poznali všichni – děti, jejich rodiče i tety ze školky, uspořádali jsme společné setkání na zahradě školy.

Nejprve mohli rodiče získat potřebné informace o provozu mateřské školy, vedoucí učitelka je seznámila se změnami, které se od letošního září týkají zvláště dětí, které do školky docházejí posledním rokem před povinnou školní docházkou.

Pak již následovalo společné opékání špekáčků, zpívání písniček s kytarou, neformální povídání si i hraní na zahradě. Blížící se mračna k nám byla milosrdná a vítr se začal zvedat až kolem čtvrté hodiny, kdy jsme se spokojeně rozešli domů. Bylo nám spolu fajn a už se těšíme na další setkání.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Autorka fotografií: Marta Schusterová