Třídní schůzky trošku jinak aneb: „Mami, tati, vyrobme si broučka…“

11. 10. 2019

Tradiční zářijové setkání s rodiči našich dětí s „opékačkou“ na školní zahradě se nám letos z organizačních důvodů nezdařilo. A proto jsme letošní třídní schůzku pojali, také kvůli rozmarům říjnového počasí, trochu jinak.

Děti společně s tetami nasbíraly během vycházek spoustu přírodnin a ve středu 9. října 2019 jsme se v 15 hodin sešli s rodiči našich dětí v herně, kde proběhla informativní schůzka s paní vedoucí MŠ. Rodiče byli seznámeni se školním řádem, systémem odhlašování obědů a omlouvání absence dětí a také s chystanými akcemi MŠ.

Po ne moc zábavné, nicméně nutné části třídní schůzky se odebrali rodiče do jednotlivých tříd svých dětí, kde spolu s nimi vytvářeli „broučky“ ze šišek, kaštanů, větviček, žaludů, šípků, listů, … Fantazie nezná hranic. Broučci byli nádherní!

Společně jsme se pak sešli v herně, kde jsme naučili naši tradiční „Mravenčí ukolébavku“ i rodiče. A pak už nám nic nebránilo, abychom broučky uložili k dlouhému zimnímu spánku pod lísku na zahradě a uspali je ukolébavkou. „Dobrou noc, broučci. Na jaře Vás přijdeme opět probudit.“

Setkání bylo moc příjemné, všem zúčastněným rodičům děkujeme a se všemi se těšíme na shledanou nejpozději na vánoční besídce.

 Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Autorky fotografií: Mgr. Lenka Šmerdová, Mgr. Marie Pečivová