Únor na internátu

26. 02. 2021

Sněhovou nadílku děti z internátu využily k bobování, stavění sněhuláků, hrám a k procházkám v přírodě. V rámci pohybových aktivit děti hrály hry na školním hřišti, tančily podle videa, věnovaly se protahování a jednoduchému cvičení s odporovými gumami.

Po jarních prázdninách jsme se s chutí vrhli do zájmových činností. Ve výtvarném kroužku jsme si vyrobili originální valentýnky. Kdo měl zájem, měl možnost vyzkoušet si vyšívání pletení a háčkování.

Během projektového týdne s názvem: Kdo si hraje nezlobí, si děti po karnevalovém tanci zahrály divadlo a scénky, na které si předem připravily karnevalovou čelenku a kostýmy.

Náplní zájmových klubů bylo hraní společenských her, stavění stavebnic, čtení, práce s mikroskopem, výroba krystalů a téma lidské tělo.

Zúčastnili jsme se celoškolní akce s názvem Cesta Olomoucí za pokladem. Prohlédli jsme si sochu muže oblečeného v ochranném obleku proti Covidu a zopakovali jsme si zásady R-R-R.

Autorka textu: Mgr. Petra Dostálová

Autoři fotografií: vychovatelé