Vánoční besídka a prodejní výstava

07. 01. 2019

Ve čtvrtek 20. prosince naše škola pořádala prodejní výstavu výrobků žáků praktické školy a vánoční besídku, kterou pro rodiče a přátele uspořádali s pedagogy žáci základní školy, střední školy a žáci internátní. Po 12. hodině začala prodejní výstava, kde si všichni příchozí mohli koupit např. krásné svíčky, voňavé polštářky, smaltované lžičky, svícny, keramické výrobky, deštníky, perníky, mýdla, přání, výrobky ze dřeva, pečené čaje, ozdoby apod. Někteří ze studentů praktické školy měli možnost si vyzkoušet roli prodavače a aktivně se účastnili prodeje výrobků. Po 16. hodině začala besídka. Úvodní slovo patřilo paní ředitelce Mgr. Martině Michalíkové. První vystoupení odstartovala muzikoterapie  žáků základní školy. Následovalo vystoupení s názvem Sněhuláci. Žáci střední školy vystoupili ve stínohře s názvem: Tak šel čas… Během stínohry jsme se dozvěděli, že možná přijde i kouzelník. Přišel!  Ovšem spatřili jsme ho jen na plátně… Takže, kdo ví, zda to kouzelník opravdu byl. Poté následovala píseň studentky střední školy, dramatizace písně Prosinec, píseň Bim bam, tanec Merry Christmass. Následoval další velmi krásný tanec se zapálenými svíčkami. Tento tanec si připravili pedagogové a asistenti střední školy. Pár posledních minut do konce besídky nám ukázala choreografie s názvem Čas. Besídku jsme zakončili zpěvem vánočních koled, na hudební nástroje doprovázel orchestr pedagogů školy.

Děkujeme všem, kteří na besídku přišli a zakoupili si výrobky našich žáků.  Výtěžek z prodeje byl předán Nadačnímu fondu školy. Děkujeme také všem účastníkům, kteří týdny pilně nacvičovali, aby nám svá krásná vystoupení mohla předvést. Děkujeme rovněž  všem, kteří se na besídce, byť třeba jen malou částí, podíleli. Děkujeme pánům školníkům za nádhernou výzdobu. Tímto odpolednem jsme příjemně zakončili předvánoční čas v naší škole.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Autorka článku: Lenka Zbořilová

Autorka fotografií: Lenka Látalová