Vánoční koledování

22. 12. 2017

K času vánočnímu patří dozajista koledy, vzájemná setkávání a vřelá přání pokoje, klidu, zdraví a štěstí.

V úterý 19. prosince 2017 jsme tohle všechno spojili do krátkého, leč milého setkání v herně mateřské školy. Společně jsme se sešli, abychom si zazpívali ty nejznámější koledy a popřáli si radostné a pokojné Vánoce. Pozvání přijala většina dětí i učitelů MŠ, ZŠ i SŠ a také ostatní zaměstnanci školy i SPC, současní, ale i někteří bývalí. Zpívání doprovázel „Naprosto neuvěřitelný orchestr“ sestavený ze zástupců učitelů i asistentů všech úseků školy. A na závěr nám střední škola připravila malé překvapení v podobě výborných sušenek, které žáci sami upekli, takže si každý koledník vykoledoval sladkou odměnu.

Druhý ročník vánočního koledování je za námi, začíná se z něj stávat moc milá tradice.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Autorka fotografií: Ing. Radka Štarnovská