2. pololetí školního roku 2023/2024

21. 05. 2024

Druhá polovina školního roku je skoro za námi. Co se u nás v EVVO dělo?

Na všech úsecích naší školy proběhl sběr odpadu v rámci akce Ukliďme Česko. Školní tým EVVO vyhlásil v březnu sběr žárovek a zářivek. A v rámci Dne vody byl vyhlášen týden bez plastových lahví.

V rámci EVVO vzdělávání proběhly výukové programy na Sluňákově – Seznamte se s Netopýrem a Co se děje v půdě? V rámci inovativního vzdělávání Šablon OP JAK proběhl zážitkový program pro žáky ZŠ a MŠ Tajemný život mravenců.

Třída III. A se zapojila do úkolů v Recyklohraní:

  • Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie,
  • Pojďme léčit českou krajinu,
  • Po stopách Plýtváka potravinového.

Ráda bych vás informovala, že v roce 2023 se nám povedlo recyklovat 1,46 tun vysloužilých elektrospotřebičů.

Oslavili jsme např. Den Země, Den studánek, Den vody, …

 

Les ve škole

Recyklohraní

KS Ekolamp

 

Osvědčení:

Osvědčení

 

Poděkování: 

Poděkování za splnění úkolu – Pojďme léčit českou krajinu

Poděkování za splnění úkolu – Recyklační výzva: Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie

 

Autorka článku: Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová

Autoři fotografií: pedagogové ZŠ, ŠD a ŠK

Překlad do znakového jazyka