• Červinková Eva. Mgr.
 • zástupkyně ředitelky školy
  učitelka
 • Bez třídnictví
 • Brázdová Tereza, Bc.
 • asistentka pedagoga
 • VI.C (6., 8.)
 • Crhonková Pavla, Mgr.
 • učitelka
  koordinátor BOZP a PO
 • VI.A
 • Grulichová Tereza, Mgr.
 • učitelka
 • I. E (1.,5.,6.,9.,10.)
 • Heřmanová Eliška, Mgr.
 • učitelka
 • IV.
 • Hloušková Hedviga, Mgr.
 • učitelka
 • I.B
 • Jarošová Petra, Mgr.
 • učitelka
 • I.C (1., 2.)
 • Koryťáková Jiřina, Bc.
 • učitelka
 • I.D (1.,2.)
 • Kubíčková Kateřina, Bc.
 • asistentka pedagoga
 • I.C (1., 2.)
 • Kučerová Kristýna
 • asistentka pedagoga
 • I. E (1.,5.,6.,9.,10.)
 • Kučerová Lenka, Bc.
 • učitelka
  asistentka pedagoga
 • VI.B (6.,7.)
 • Látalová Lenka
 • asistentka pedagoga
  zdravotnice
 • I.C (1., 2.)
 • Lelková Lenka
 • asistentka pedagoga
  koordinátorka EVVO
 • II. (2., 3.)
 • Linhartová Klára, Mgr.
 • asistentka pedagoga
 • I. E (1.,5.,6.,9.,10.)
 • Mazalová Zuzana, Mgr.
 • učitelka
 • VII.
 • Michalíková Martina, Mgr.
 • ředitelka školy
  učitelka
 • Bez třídnictví
 • Mozoličová Lenka
 • asistentka pedagoga
 • X.
 • Mrňková Jana. Mgr.
 • učitelka
 • VI.B (6.,7.)
 • Navrátilová Jana
 • asistentka pedagoga
 • I.D (1.,2.)
 • Pertlová Jana
 • asistentka pedagoga
 • I.D (1.,2.)
 • Piňosová Vladislava, Mgr.
 • učitelka
  výchovná poradkyně
 • Bez třídnictví
 • Renzová Alžběta, Mgr.
 • učitelka
 • X.
 • Riedingerová Edita, Mgr., DiS.
 • asistentka pedagoga
 • IV., VI.A
 • Říkovská Kamila, PaedDr.
 • učitelka
 • II. (2., 3.)
 • Sedláčková Veronika
 • asistentka pedagoga
 • I.B
 • Sklenářová Helena, Mgr.
 • učitelka
 • IX.
 • Skřivánková Monika, Mgr.
 • učitelka
 • V.
 • Stratilová Drahomíra, Mgr.
 • učitelka
 • I. A
 • Šnajdr Miroslav, Mgr.
 • učitel
 • Bez třídnictví
 • Špičáková Veronika
 • asistentka pedagoga
 • X.
 • Štefková Klára
 • asistentka pedagoga
 • I.D (1.,2.)
 • Štefková Veronika, Mgr.
 • logopedka
 • Bez třídnictví
 • Václavková Marcela, Bc.
 • asistentka pedagoga
 • I. E (1.,5.,6.,9.,10.)
 • Vitásková Kateřina, Mgr.
 • učitelka
 • VI.C (6., 8.)
 • Voják Václav, Mgr.
 • statutární zástupce ředitelky školy
  učitel
 • Bez třídnictví
 • Weinbergerová Alena
 • asistentka pedagoga
 • VII.