• Červinková Eva. Mgr.
 • zástupkyně ředitelky školy
  učitelka
 • Bez třídnictví
 • Crhonková Pavla, Mgr.
 • učitelka
  koordinátor BOZP a PO
 • IX.A
 • Hloušková Hedviga, Mgr.
 • učitelka
 • IV.A
 • Hubištová Martina, Mgr., Ph.D.
 • učitelka
 • VII.
 • Jarošová Petra, Mgr.
 • učitelka
 • Bez třídnictví
 • Kadlecová Lenka, Bc.
 • asistentka pedagoga
 • V. B (5.,6.)
 • Kučerová Kristýna
 • asistentka pedagoga
 • II.B (2.,3.,4.,7.,8.)
 • Kučerová Lenka, Bc.
 • učitelka
  asistentka pedagoga
 • IV. B (4.,5.)
 • Látalová Lenka
 • asistentka pedagoga
  zdravotnice
 • IV. B (4.,5.)
 • Lelková Lenka
 • asistentka pedagoga
  koordinátorka EVVO
 • VII.
 • Mazalová Zuzana, Mgr.
 • učitelka
 • Bez třídnictví
 • Michalíková Eliška, Mgr.
 • učitelka
 • II.A
 • Michalíková Martina, Mgr.
 • ředitelka školy
  učitelka
 • Bez třídnictví
 • Molinari Zdenka, Mgr.
 • učitelka
 • II.B (2.,3.,4.,7.,8.)
 • Motáková Kateřina, Mgr.
 • učitelka
 • Bez třídnictví
 • Mrňková Jana. Mgr.
 • učitelka
 • IV. B (4., 5.)
 • Pavelková Alžběta, Mgr.
 • učitelka
 • VIII.A
 • Piňosová Vladislava, Mgr.
 • učitelka
  výchovná poradkyně
 • IX.C
 • Pučálka Josef, Mgr.
 • učitel
 • Bez třídnictví
 • Riedingerová Edita, Mgr., DiS.
 • asistentka pedagoga
 • II.A, IV.A
 • Říkovská Kamila, PaedDr.
 • učitelka
 • I.
 • Sedláčková Veronika
 • asistentka pedagoga
 • II.B (2.,3.,4.,7.,8.)
 • Sklenářová Helena, Mgr.
 • učitelka
 • VIII.B (8.,9.,10.)
 • Skřivánková Monika, Mgr.
 • učitelka
 • III.
 • Stratilová Drahomíra, Mgr.
 • učitelka
 • IV. A
 • Šnajdr Miroslav, Mgr.
 • učitel
 • Bez třídnictví
 • Špičáková Veronika
 • asistentka pedagoga
 • VIII. A
 • Štefková Veronika, Mgr.
 • Logopedka
 • Bez třídnictví
 • Václavková Marcela, Bc.
 • asistentka pedagoga
 • II.B (2.,3.,4.,7.,8.)
 • Vitásková Kateřina, Mgr.
 • učitelka
 • V. B (5., 6.)
 • Voják Václav, Mgr.
 • statutární zástupce ředitelky školy
  učitel
 • Bez třídnictví
 • Weinbergerová Alena
 • asistentka pedagoga
 • IV.A