2. projektový den – ŘEMESLA

09. 04. 2019

V pondělí 8. 4. 2019 se na praktické škole dvouleté konal již 2. projektový den zaměřený na velikonoční svátky. I tentokráte byl zahájen tanečním vystoupením téměř všech pedagogických pracovníků v tematickém oděvu za doprovodu známé písně „Ten dělá to a ten zas tohle“ na zahradě naší školy.  Po zhlédnutí prezentace o Velikonocích a českých tradicích, jež se vážou právě k tomuto svátku, se žáci rozděleni do skupinek postupně přesunuli na stanoviště, kde si každý mohl uplést pomlázku – prut ze spletených vrbových proutků. Dále si vyzkoušeli upéct velikonočního beránka dle obrázkového receptu, vyrobili si velikonoční zápichy do květináčů a obarvili vejce pomocí cibulových slupek, jarních květin a lístků nejrůznějších tvarů. Nechybělo ani sportovní vyžití v areálu školy se sázením obilí. Na konci projektového dne byli naši žáci odměněni nejen vlastními výtvory, ale také opět glejtem, tentokráte velikonočním. Troufám si za všechny zúčastněné říci, že se nám celý den krásně vydařil, neboť byl provázen úsměvem a radostí všech.

Autorka příspěvku a fotografií: Kristina Nesvadbová, DiS.