Putování za zlatou nití

05. 02. 2017

Naši pedagogičtí pracovníci stále touží profesně růst a vzdělávat se v různých, k tomu potřebných, oblastech.  Jednou z nich je také EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). K získávání poznatků z tohoto oboru slouží například účast na různých vzdělávacích kurzech a seminářích věnovaných širokému spektru problémů, s nimiž se naše planeta a lidstvo potýká. EVVO totiž není jen „třídění odpadů“, jak by se na první pohled možná mohlo zdát. Kolegyně z úseku střední školy, Mgr. Gabriela Budínová, o tom může říci své. Prvního února se totiž vydala do centra ekologických aktivit Sluňákov na seminář nazvaný „Putování za zlatou nití“. Lektorem byl pan Jiří Popelka, který účastníkům představil metodický materiál „Zlatá nit“, jenž zpracovává téma Slunce. Tento středobod sluneční soustavy je v něm vnímán z různých úhlů pohledu – jako hvězda, zdroj energie, malíř, přítel, jeho vliv na počasí, obživu, měření času a další aspekty lidského žití. Účastníkům semináře umožnil také praktické prožití vybraných aktivit, včetně zisku tištěné metodiky pro účely výuky. O nabyté poznatky a materiály se ve škole vzájemně obohatíme a budeme je využívat ve výuce. Jsme rádi, že nás vedení školy ve vzdělávacích aktivitách podporuje, protože jsou přínosné nejen pro nás, ale především pro naše žáky.

Autorka příspěvku: Mgr. Eva Svobodová, koordinátorka EVVO