Den otevřených dveří v OU a PRŠ Mohelnice

13. 12. 2019

Dne 11. Prosince jsme měly možnost navštívit den otevřených dveří na odborném učilišti a praktické škole v Mohelnici. Nejprve jsme shlédly 18 ti minutový film o škole, který nám přiblížil činnost školy, obory, které se zde vyučují, praxe studentů, internát školy apod. Poté jsme si s panem učitelem praxí Mgr. Lubošem Bočkem prohlédly učebny praxí, kde se studenti učí budoucím pekařům, cukrářům, pečovatelům, prodavačům apod. Velmi nás zaujala velká počítačová učebna, prostorná kuchyň, cvičný obchod, šicí dílna aj. Během naší prohlídky jsme se mmj. zastavily v dílně, kde jsme si vyrobily krásné slaměné stromečky a následně je ozdobily, také jsme se seznámily s originálním balením dárků. Po prohlídce školy nás čekala návštěva školní kavárny, kde nás obsluhovali studenti školy a kde jsme si velmi pochutnaly. Popovídaly jsme si s paní zástupkyní, Mgr. Ivanou Pohlovou, která nás velmi mile přijala. Zjistily jsme, že škola vydává školní časopis, který nám může být inspirací pro budoucí zviditelnění naší školy. Ke konci dne jsme si koupily pár výtečných zákusků, které zde na škole studenti upekli. Potkaly jsme zde i našeho bývalého studenta Matěje, se kterým jsme prohodily pár slov.

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Martině Michalíkové a naší vedoucí Mgr. et Mgr. Marcele Štolcarové, že jsme mohly den otevřených dveří v Mohelnické škole navštívit. Bylo nám to velkým přínosem a inspirací.

Autor článku: Lenka Zbořilová

Autoři fotografií: Lenka Zbořilová, Mgr. Gabriela Budínová