Exkurze do Muzea J. A. Komenského v Přerově

27. 02. 2019

Žáci VIII. B a VIII. C se 20. února 2019 zúčastnili exkurze do Muzea J. A. Komenského v Přerově. Výukový program, připravený pracovníky muzea, zahrnoval prohlídku přírodovědné expozice a plnění úkolů.

Na začátku prohlídky jsme se vrátili v čase, do období první republiky. Žáci zasedli do dobových lavic, prohlédli si kalamáře, naučné nástěnné obrazy a přírodovědné exponáty. Na tabuli četli písmo, kterým psali naše prababičky. Prohlíželi si pod lupou detaily těla hmyzu a dozvídali se různé zajímavosti z jejich života.

Potom jsme se přesunuli do místnosti, ve které byly tisíce úžasných exponátů členovců z celého světa. Žáci mezi nimi vyhledávali největší motýly a jedince s měňavou barvou na křídlech. Zjistili, že se jedná o nádherně vybarvené cizokrajné motýly. Zaujali je zástupci jedovatých pavouků a bourec morušový, jeho kokon i vlákna, ze kterých se vyrábí hedvábí. Prohlédli si zástupce hmyzu žijící v naší přírodě, jejich vývojová stádia i prostředí výskytu. Žáci také plnili zábavné úkoly – skládání puzzle, prohlídka obrázků živočichů ve 3D kvalitě, určování názvů hmyzu na obrázcích. Na závěr shlédli krátký film o vývoji motýla od vajíčka po dospělého jedince.  

Po hodině tvůrčí práce jsme se rozloučili s příjemnou průvodkyní a po malém občerstvení v cukrárně jsme vlakem odjeli zpět do Olomouce. 

Exkurze do muzea byla pro žáky obohacením výuky, umožnila jim vidět rozmanitost bezobratlých živočichů a získat další poznatky z přírody naší krásné planety Země.

Autorka příspěvku: Mgr. Marcela Voždová

Autorka fotografií: Mgr. Vladislava Piňosová