Exkurze ve střední škole pro sluchové postižené ve Valašském Meziříčí „Středoškolákem nanečisto“

27. 11. 2019

Dne 25. 11. 2019 jeli naši žáci z 9. ročníků na exkurzi do střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Pro žáky byly připraveny workshopy, prohlídka školy a návštěva hodin. Vyrobili si přírodní vánoční ozdobu, ozdobné keramické štítky, stavěli model auta z lega, pájeli svítící vánoční stromeček. Školou je provázeli starší žáci, z nichž někteří jsou bývalí žáci naší školy. Připravené workshopy měly příjemnou, přátelskou atmosféru. Žáci odcházeli spokojeni. V příštím školním roce se budou rozhodovat a vybírat si vhodnou střední školu, a proto máme v plánu s žáky absolvovat více workshopů a exkurzí v dalších středních školách.

Autorka příspěvku: Mgr. Pavla Crhonková

Autorka fotografií: Mgr. Vladislava Piňosová