Finanční dar Lesů ČR s.p. na projekt: „Sportovní potřeby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

25. 02. 2018

Jedním z nejdůležitějších prostředků rozvíjení osobnosti dítěte jsou pohybové činnosti. Ty vyžadují určité podmínky – jsou to mimo jiné vhodné pomůcky (náčiní) a nářadí. Účelem projektu „Sportovní potřeby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ bylo pořízení speciálních sportovních pomůcek a tím žákům a dětem naší školy umožnit více radosti z prožitků, které s sebou pohyb a sportování přináší. Cílem projektu bylo přivést děti a žáky ke zdravému životnímu stylu a dopřát jim pocity radosti ze získávání nových sportovních dovedností.

Znění celé zprávy: Finanční dar Lesů ČR s.p. na projekt: „Sportovní potřeby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Autorka příspěvku a fotografií: Ing. Radka Štarnovská