Fotografická soutěž ZÚM

08. 04. 2019

Druhý ročník fotografické soutěže Zúm byl zahájen 5. února.  Slavnostní ukončení  s  vyhlášením  výsledků proběhlo 20. března. Téma bylo „Známí, neznámí.“ V tomto ročníku s naší školou spolupracovali studenti z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Také tento rok byl naším hlavním garantem této soutěže olomoucký fotograf Lukáš Navara.

Výsledky soutěže ZÚM

  1. Místo fotografie s názvem Balónek – Lukáš D.
  2. Místo fotografie s názvem Babi –  Marcela S.
  3. Místo fotografie s názvem  Paprsek – David N.

 Byly uděleny zvláštní ceny Lukáše Navary:

Fotografie s názvem Strašidýlko Emílek – Nikola D.

Nejvášnivějším fotografem se stal fotograf Dominik Ch.

Všichni soutěžící si ze slavnostního vyhodnocení domů odnesli  svoji zarámovanou fotografii a dárky od firmy Nikon.

Děkujeme panu Lukáši Navarovi, garantovi soutěže, a všem, kteří se na přípravě a organizaci soutěže podíleli. Dále děkujeme firmě Nikon za dárky do naší soutěže.

Druhý ročník  fotografické soutěže ZÚM máme zdárně za sebou, ale již nyní se v našich hlavách rodí nápady pro třetí ročník.

Autor příspěvku: Mgr. Regína Valentíková