Hola, hola, škola volá!

08. 09. 2020

Prázdniny utekly jako voda a 1. září se opět otevřely dveře naší školy. Všichni jsme se už moc těšili. Zvědaví jsme byli na nové žáky – prvňáčky. A že jich nebylo málo. Do třídy I. A přišlo šest žáků, jedna holčička a pět kluků. Ve třídě I. B je pět žáků, z toho také jedna holčička a  čtyři chlapci. Jeden chlapec rozšířil kolektiv třídy I. C.

Po srdečném přivítání a zahajovacím proslovu paní ředitelky a paní zástupkyně se slova ujaly třídní učitelky prvňáčků. Ty představily nové žáky, předaly jim dárečky a popřály šťastný vstup do školních lavic. Poté se žáci i s rodiči šli podívat do svých nových tříd. Tam si prvňáčci vybrali lavici a místo k sezení, na památku se nechali vyfotit a mohli si ještě chvíli pohrát s hračkami.

Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům, ať se jim ve škole líbí, získají nové kamarády a mají spoustu krásných zážitků.
                                      

Autorka příspěvku:    Mgr. Petra Jarošová

Autorka fotografií:     Mgr. Kateřina Motáková