Jak se daří našim prvňáčkům?

13. 10. 2023

Je to již pár dnů, kdy jsme slavnostně přivítali naše prvňáčky. Letos jsme si zahráli na indiány. Počasí nám přálo, tak nám nic nebránilo, abychom vše zorganizovali na školním hřišti. Paní ředitelka Mgr. M. Michalíková, paní zástupkyně Mgr. E. Červinková i třídní učitelka Mgr. Drahomíra Stratilová, stejně tak i prvňáčci se oblékli do indiánských kostýmů a za zvuku bubnů byli uvítáni do kmene základní školy. Po úvodním ceremoniálu, rozdání uvítacích listů a dárečků prvňáčci s rodiči i prarodiči navštívili svou třídu a seznámili se s prostředím, kde budou trávit příští školní dny a roky.  

A co dodat po prvním měsíci nového školního roku? Našim malým indiánkům se zatím opravdu daří. Do školy se těší a školní povinnosti plní s chutí. Přejeme nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům i pedagogům, ať se jim vede i nadále a nadšení vydrží co nejdéle.

Autorka textu: Mgr. Drahomíra Stratilová

Autor fotografií: pedagogové ZŠ