Jarní výuka v přírodě

21. 05. 2022

Dne 18. Května jsme, s našimi žáky třídy II./ 2, prožili netradiční výuku v prostorách olomouckých parků. Počasí nám bylo nakloněno.

Vyrazili jsme po svačince. První zastavení bylo v kavárně vily Primavesi, kde jsme se občerstvili lahodnými nápoji a žáci měli za úkol zjistit nějaké informace o vile Primavesi. Z kostek měli poskládat nějaký obrázek a další žák měl uhádnout, o jaký obrázek se jedná.

Poté jsme se vydali do parku, kde žáci plnili úkoly, které se týkaly zejména smyslového vnímání. Měli se zaposlouchat do zvuků kolem sebe, obejmout strom, najít květinu a pojmenovat ji, rozhlédnout se kolem sebe a napsat, co vidí, napsat činnosti, které můžeme dělat v parku, podívat se do koruny stromů apod.

Výuku venku jsme si náramně užili, procvičili jsme naše smysly a měli jsme možnost se alespoň na chvíli zastavit a vnímat svět kolem nás.

Autorka článku: Lenka Zbořilová                                           

Autorky fotografií: Mgr. Regina Valentíková, Lenka Zbořilová

Překlad do znakového jazyka