Kam teče odpadní voda?

10. 06. 2019

Vodu potřebujeme ke svému životu ať už k pití, hygieně anebo domácím pracím. Ale co se s nečištěnou vodou děje poté, kdy ji vylejeme do odpadu?

Vydali jsme se za odpadní vodou do Čističky odpadních vod v Nových Sadech. Sledovali jsme cestu vody z našich domácností, seznámili jsme se s principy čištění vody po mechanické, chemické i biologické stránce.

Viděli jsme vodu velmi znečištěnou, která právě do čističky přitekla a na konci čistícího procesu jsme mohli obdivovat již průzračně čistou vodu, která opouští čističku a vytéká do řeky Moravy.

 

Autorka článku a fotografií: Mgr. Lenka Štelclová