Kniha od pravěku po současnost

20. 11. 2022

Z nabídky besed, které Městská knihovna v Olomouci nabízí, jsme se vybrali téma: Kniha od pravěku až po současnost, a tak jsme společně ve středu 16.11. vyrazili.  Celý program probíhal v edukačním centru této knihovny formou prezentace. Byla nám představena komunikace z pravěku, středověku atd.-malby na skály, rytí do kamene, knihtisk. Prezentace byly doplněny videi o výrobě papíru, či materiálech, na které se dříve psalo. Zajímavý byl podrobný vývoj písmen.

 

Autor článku: Bc. Lucie Zdražilová

Fotografie: kolektiv SŠ

Překlad do znakového jazyka