Konference koordinátorů EVVO ve Sluňákově

02. 11. 2017

Dne 31. 10. 2017 jsem se zúčastnila XIII. ročníku krajské konference koordinátorů EVVO v centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. Na začátku proběhlo vyhlášení čtyř vítězů dotačního programu Zelená škola. Poté se za řečnickým pultíkem vystřídali zástupci různých ekologických středisek a sdružení. Pro zajímavost předkládám výčet toho nejzajímavějšího, co v jejich prezentacích zaznělo:

 • Atlas a Bios Přerov – středisko pro zájmové vzdělávání prezentovalo nabídku svých kroužků, dostupnou na: http://www.svcatlas-bios.cz/
 • Český svaz ochránců přírodyregionální sdružení IRIS – představilo své výukové programy realizované na zahradě ekocentra, výjezdové programy, programy pro družiny, programy věnované polytechnickým činnostem, jako je výroba krmítek, apod. Dále možnost uspořádat exkurze nebo realizovat herní aktivity v přírodě. Zmínili projekt realizovaný ve spolupráci se společností T-mobile – „Příroda pro všechny“ a neopomněli se ani soutěž „Zlatý list“ – přírodovědná stezka, či programovou nabídku pro pedagogy – seminář pro učitele konaný 15. 11. v Olomouci s názvem: „Jak na aplikaci EVVO v praxi“. Více viz: http://www.iris.cz/.
 • Muzeum Komenského v Přerově spolu se sdružením ORNIS – ornitologická stanice, muzeum a zámek se sezónními výstavami (např. výstava věnovaná společenskému hmyzu) nabízí krom možnosti návštěvy vnitřních expozic také výjezdové programy se živými žábami (9. – 13. duben), aktivity k tématu „Stromy“, či „Ptáci zemědělské krajiny“, dále výrobu ptačích budek dětmi či účast v soutěžích „Mladý zahrádkář“ (pro okres Přerov) a výtvarné soutěži – letos na téma: „Zahrada pro všechny generace“. http://www.ornis.cz/
 • Sluňákov – centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou nabídlo širokou škálu denních i pobytových výukových programů pro školy, lákalo k zapojení do projektu M.R.K.E.V. – sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu a programu MRKVIČKA, určeného pro mateřské školy, či možnost účasti v projektu Ekoškola. http://www.slunakov.cz/.
 • Děti na větvi – nás oslovily nabídkou na výjezdové programy v prostorách školních tříd či zahrady v délce trvání dvou hodin a ceně 50,- na dítě, věnovaných nejrůznějším tématům (zvířata – např. žáby, ježek, výroba chleba, apod.) či exkurze do okolí Sluchonic (mezi Olomoucí a Přerovem) nebo možností organizace vzdělávacího výletu k rybníku. http://detinavetvi.cz/o%20d%C4%9Btechnav%C4%9Btvi/index.html
 • Projekt Emise – studenti Právnické fakulty UP Olomouc vystoupili s prezentací projektu Slezského gymnázia v Opavě s názvem Emise, jehož jsme spoluúčastníky. Fakulta nabízí možnost dalšího vzdělávání učitelů v oblasti práva a podíl na grantové činnosti. Upozornili také na možnost návštěvy výstavy „Jsi tím, co dýcháš“ ve dnech
  2. – 14. 2. v galerii Šantovka v Olomouci. Viz: http://emise.slezgymopava.cz/web/,
 • Na zemi – nezisková organizace z Brna prezentovala studentské programy a dílny se zaměřením na globální témata. Zmíněna byla také nabídka pro pedagogy – semináře věnované tomu, jak s globálními tématy nakládat, metodika jejich uchopení
  a vhodného způsobu předávání informací (např. „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ – program, který lze objednat pro celou sborovnu). Společnost pracuje také s kontroverzními tématy, jakými jsou v současné době uprchlictví a migrace. https://www.nazemi.cz/cs
 • Krajský úřad – zástupkyně Krajského úřadu Olomouckého kraje vyjádřily podporu ekologickým aktivitám a odkázaly na stránky úřadu, kde lze nalézt projekty a dotační programy na její podporu. Jako nosné téma je nově vnímána polytechnická výchova.
  I v této oblasti krajský úřad rozvíjí spolupráci se základními školami.
  https://www.kr-olomoucky.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.html,
  https://www.kr-olomoucky.cz/ekologicka-vychova-cl-393.html.
 • SVČ Doris Šumprk a SVČ Švagrov – zástupce obou sdružení nám představil některé jednodenní dopolední programy centra Doris a pozval nás také na terénní a pobytové programy pořádané SVČ Švagrov. O programy je obrovský zájem a jsou žádané na několik let dopředu. Rezervace jsou přijímány již koncem srpna. Jedná se o programy zaměřené na ochranu přírody. Středisko pořádá také tradiční „Den Země“ či program „Vítání ptačího zpěvu.“ http://www.doris.cz/, http://svagrov.doris.cz/.
 • Sdružení Tereza – představilo program „Učíme se venku“ s metodikou dostupnou na ucimesevenku.cz. Na Facebooku navíc existuje uzavřená skupina k tématu, kde pedagogové sdílí své náměty a nápady. http://terezanet.cz/cz.

V druhé části programu jsem se zúčastnila seminářů „Kvaky kvak, já jsem čáp“, věnovanému žábám. Program byl velmi podnětný a zajímavý. Určitě bych ho doporučila jak pro školky, tak pro první i druhý stupeň základních škol. Děti se v něm nenásilnou formou dozví něco o těchto obojživelnících – poznají jejich zbarvení, zvuky, pohybová specifika a další zajímavosti a vyrobí si také barevnou žabičku a lampičku z mokřin. Více viz: http://detinavetvi.cz/onewebmedia/V%C3%BDukov%C3%A9%20programy,%20D%C4%9BtiNaV%C4%9Btvi%202017-18.pdf

Druhým programem byla ukázka aktivit z nových výukových programů pro ZŠ a školní družiny od sdružení Iris. Vyzkoušeli jsme si rychlé pexeso – hru ve skupinách s upravenými pravidly a přidanou hodnotou informací ze života sov. Nohama jsme lovili myšky, abychom nakrmili malá sovátka, hráli jsme upravenou „soví“ kukačku a ukázali si reflexní sovičku, kterou lze s dětmi vyrábět. Hravou formou jsme pracovali také s názvy sov, které bylo prostřednictvím hry mnohem snazší si zapamatovat.

Dál jsme se věnovali pavoukům a hmyzu – vyrobili si papírové zvířecí závodníky a uspořádali závody osminohých a šestinohých živočichů, kteří čile cestovali po provázku.

Závěrem proběhla praktická sebezkušenostní ukázka z programu věnovaného odpadům – chytání plechovek na magnet a jedna hra v terénu zaměřená na sběr přírodnin. Koruny z barevného listí nám, věřte, či nevěřte, opravdu slušely.

Autorka příspěvku: Mgr. Eva Zouharová, koordinátorka EVVO