Kyberšikana

20. 09. 2019

Přednášku na téma kyberšikana si pro žáky ZŠ a SŠ připravila Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTV, z.s. z Prahy pod vedením paní RNDr. Ireny Peterkové. Připravený program byl netradiční díky dramatizaci příběhů, které se ve skutečnosti opravdu staly. Herci Andrea a Saša našim žákům zahráli tři příběhy. První se jmenoval: „Fotka jenom pro tebe.“ Tento příběh vedl žáky k zamyšlení nad otázkami: Co se stane s fotkou v kyberprostoru? Kolik lidí může fotku, která se dostane do sociálních sítí, vidět? Může někdo zneužít fotografie, které vložíme na facebook? Druhý příběh s názvem „Sranda za každou cenu,“ vyprávěl o mladé dívce Berenice, z které si její spolužák pomocí mobilního telefonu udělal srandu. Tento příběh nás vedl k zamyšlení nad tím, jaké myšlenky vkládáme na sociální sítě. Můžeme jimi uškodit? Poslední třetí příběh se jmenoval „Bojovka v Prokopáku.“ Tento příběh žáky upozorňoval na nebezpečí virtuálních přátel. Víme, kdo se opravdu za profilem skrývá? Co znamená falešný profil a jak ho poznáme? Nad všemi otázkami na konci každého příběhu žáci diskutovali a celý program se zájmem sledovali. Žijeme v době sociálních sítí, mobilní sítě využívají především děti a mladiství a z tohoto důvodů je velmi důležité neustále upozorňovat na nebezpečí virtuálního světa. Pro naše žáky základní i střední školy bylo téma kyberšikany vhodným způsobem zpracováno. Pomocí dramatizace si žáci daleko více dokázali uvědomit nebezpečí s tímto tématem spojené, což nám ve zpětné vazbě potvrdili samotní žáci, ale také pedagogové.  Chtěla bych poděkovat paní Ireně Peterkové, hercům Andree Marečkové a Alexandru Stankovi a paní tlumočnici do znakového jazyka Nadě Hynkové Dingové za velmi poučné a zajímavé představení.  

Autorka článku a fotografií: Mgr. Regína Valentíková