Letní dobrodružství SŠ

01. 07. 2022

Ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2022 se uskutečnil první a vskutku nezapomenutelný letní stanový tábor naší střední školy. Místem konání byla táborová základna TJ Sokol Olomouc Bělidla v Doloplazech.

Táborovým tématem byly příběhy Rychlých šípů. Po příjezdu na základnu a jejím důkladném prozkoumání se vyučující a asistenti, převléknuti za stěžejní postavy z Rychlých šípů, vrhli na představení v podobě krátké scénky, a pak už následovaly hry pro všechny zúčastněné – závod o vlajku, rýžování zlata, stezka odvahy, ale nechyběla ani příprava dřeva na táborák se zpěvem a kytarou.

Uložení do stanů s podsadou a „zachumlání“ do spacího pytle, bylo pro mnohé naše žáky jejich úplně „poprvé“, stejně tak jako kupříkladu používání suché toalety, umývání rukou z kanystrů nebo pořádná porce jídla z „ešusů“.

Následující den už jsme se probudili za zpěvu ptáků do krásného rána jako ostřílení táborníci. Opět jsme si zahráli mnoho her – „kimovky“, lesní obrázky, stavbu lodí s vodní bitvou aj.. Vůbec nám po celém pestrém dni nevadilo, že nás v podvečer překvapil déšť. I tak jsme zpívali u tónů kytary, tentokráte bez plápolajícího ohně, avšak pod velkým stanem, za doprovodu kapek deště bubnující o celtu. To Vám byl zážitek!

Poslední den už se nesl v duchu úklidu, balení a odjezdu domů. Protože to však byl poslední den školy, slavnostně jsme žákům předali vysvědčení a památeční trička s postavami Rychlých šípů, která byla ukryta v truhle a která si museli splněním úkolu zasloužit.

Každý z nás si odvezl spoustu svých „poprvé“, kupu zážitků a mnoho nepopsatelných vzpomínek.

Děkujeme Vám, naši táborníci, byli jste skvělí!

Poděkování patří především paní ředitelce Mgr. Martině Michalíkové za možnost uskutečnění akce i poskytnutí táborové základny, také však celému kolektivu školní kuchyně za přípravu skvělého jídla.

Autorka článku: Kristina Nesvadbová, DiS.

Autoři fotografií: pedagogové SŠ

Překlad do znakového jazyka