Malujeme rádi!

25. 10. 2016

Výstava výtvarných prací žáků základní školy v klubovně Zmijozel, Knihovny UP

V září a říjnu 2016 jsme dostali příležitost vystavit výtvarné práce našich žáků ve Zbrojnici UP. Stalo se tak díky podpoře vedení školy a spolupráce s vedením univerzitní knihovny.

Výtvarná díla našich mladých výtvarníků všechny okouzlila. Středobodem výstavy byly práce, které vznikly v rámci IV. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Paleta ticha.

Jen pro připomenutí:

Čtvrtý ročník (2016) mezinárodní výtvarné soutěže sluchově postižených žáků byl zaštítěn světově známým fotografem Jindřichem Štreitem. Námětem výtvarných prací byla interpretace snímků pana Štreita. Zadání naplno prověřilo talenty a nadšení mladých malířů. Schopnost tvůrčí spolupráce otestovala tzv. kolektivní malba: jednotlivá družstva při ní společně vytvořila velkoformátové malby podle vylosovaných snímků Jindřicha Štreita. Vznikla díla, která svou upřímností zaujala i samotného fotografa. V rámci soutěže jednotlivců účastníci vypracovali portrétní kresbu svého pedagoga přírodním uhlem.

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Ambrosová