Naše SŠ je zapojena do mezinárodního projektu

02. 02. 2024

Dne 30. 1. 2024 naši školu navštívila Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D. z University Karlovy. Byli jsme, díky mé aktivitě v oblasti sexuality u žáků s handicapem a aktivitě školní metodičky prevence Mgr. Reginy Valentíkové, jako škola přizváni k aktivní spolupráci na setkání „Vztahy a legislativa“ v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ „Sexuální výchova žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Význam vědecky podložených přístupů v dosahování vzdělávacích cílů“. Tento projekt je realizován organizací Nebuď na nule ve spolupráci s partnery ze Srbska a Slovenska. V rámci tohoto projektu vytvoří tým Metodiku zaměřenou na výuku sexuální výchovy pro žáky s mentálním postižením ve věku 18 – 26 let.

V prvním bloku si žáci pod vedením Mgr. Jany Bernoldové, Ph.D. skupinově povídali o tom, jaké mají zkušenosti se sexuální výchovou/osvětou v rámci školního vzdělávání. Jakých informací a podpory se jim v oblasti sexuální výchovy/osvěty dostává. A také jaké jsou jejich představy o tom, jak by vzdělávání v této oblasti mělo vypadat.

Ve druhém bloku diskutovali pedagogičtí pracovníci o tom, jak by taková “Metodika“ měla vypadat, co by měla obsahovat.

Oba bloky shledávám za velmi zdařilé, atmosféra byla uvolněná a Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D. odjížděla, dle jejich slov, s velmi cennými informacemi.

Děkujeme tímto paní ředitelce za vstřícnost a možnost uskutečnění tohoto setkání a zapojení do mezinárodního projektu, ale také všem zúčastněným žákům SŠ a jejich rodičům za skvělou spolupráci.

Autorka článku: Kristina Nesvadbová, DiS.