Návštěva MŠS a ZŠS Nový Jičín

29. 03. 2018

V úterý 6. března jsme se díky Mgr. Darie Kubínové a vedení školy jely podívat do MŠS  a ZŠS do Nového Jičína. Škola na nás již zvenku působila velmi příjemně. Ujal se nás pan zástupce Mgr. David Ježek, který nám poskytl základní informace o škole. Následně jsme se rozdělily na dvojice a šly jsme navštívit třídy ve zdejší škole. Někdo z nás navštívil třídu s žáky se středně těžkým mentálním postižením a někdo třídu s žáky s poruchou autistického spektra na ZŠ a také v MŠ. Ve třídě jsme strávily asi dvě hodiny, mohly jsme zhlédnout výuku, individuální práci s dětmi, svačinu a vůbec celý chod jednotlivých tříd. Po návštěvě výuky a předání si zkušeností a informací se zdejšími pedagogy nás pan zástupce provedl celou školou. Ukázal nám místnosti určené k fyzioterapii, tělocviku, hudební výchově, Snoezelen místnost a mnoho dalších zákoutí školy. Nakonec jsme si všichni s panem zástupcem a s paní ředitelkou PaedDr. Marcelou Komendovou vzájemně sdělili zážitky z celého dopoledne.  Pozvaly jsme je poté na návštěvu do naší školy v Olomouci. Návštěva byla velice příjemná, zajímavá a užitečná. Nabraly jsme mnoho další inspirace pro naši práci a tímto všem moc děkujeme.

Webové stránky školy: http://www.specskolanj.cz/

Mgr. Kateřina Jílková, Marta Schusterová, Iveta Kubíčková, Kristýna Kučerová