Návštěva Oblastní unie neslyšících v Olomouci

25. 02. 2019

V únoru, v hodině znakového jazyka, žáci z VIII. A a VIII. B byli na návštěvě v OUN. Nejdříve si ve velkém sále poslechli krátkou přednášku o OUN a její činnosti. Poté se seznámili s kompenzačními pomůckami. Ty zaujaly nejvíce. Mnozí nevěděli, že existují speciální pomůcky jako např. vibrační budík, speciální chůvička, speciální domovní zvonek apod. Nakonec jsme měli možnost si prohlédnout prostory celé budovy OUN.

Děkujeme panu Pavlu Pastrnkovi a všem zaměstnancům za vstřícnost a cenné informace.

Autorka příspěvku: Bc. Lenka Kučerová

Autorka fotografií: Lenka Látalová