Návštěva organizace Za sklem

24. 10. 2023

V pátek 20. 10. 2023 jsme strávily dopoledne v organizaci Za sklem, která nabízí, prioritně pro klienty s dg. PAS, tyto registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství (OSP), Sociálně aktivizační služby (SAS), Sociální rehabilitaci (SORE) a Centrum denních služeb (CDS). V současné době má organizace  4 pobočky, a to ve Zlíně, Brně, Olomouci a Praze.

V rámci návštěvy jsme se seznámily se zaměstnanci organizace, kteří ochotně odpovídali na všechny naše otázky; prohlédly jsme si nové prostory, kde organizace Za sklem aktuálně sídlí (ulice 1. Máje)
a měly jsme také možnost vyzkoušet si některé zajímavé pomůcky.

Nyní má organizace v evidenci cca 200 klientů, se kterými pravidelně spolupracuje. S klienty je vždy sepsána žádost o danou službu, v rámci společné konzultace je vytvořen individuální plán a klient získává svého klíčového pracovníka (speciálního pedagoga). Mimo výše popsaných čtyř sociálních služeb organizace aktivně spolupracuje také s logopedkou, stomatoložkou či pořádá jednorázové akce (např. Dýňobraní). Věnuje se také podpoře rodičů a sourozenců dětí s PAS formou společných setkání s různou náplní (výtvarné činnosti, muzikoterapie, tematicky zaměřená setkání).

Olomoucká pobočka má k dispozici:

Místnost pro rodiče – slouží k předávání dětí při příchodu a odchodu. Při čekání rodiče mohou využít knihovnu, k dispozici je wi-fi. Dále se zde nachází schránka důvěry (připomínky, stížnosti, pochvaly apod.).

Tělocvičnu – zde je možné setkávání více dětí najednou. Je určena k pohybovým aktivitám, cvičení hrubé motoriky, sportovním hrám, …. Je vybavena trampolínou, lezeckou stěnou, pingpongovým stolem, žebřinami, žíněnkami, balóny a dalšími sportovními pomůckami.

Místnost pro individuální práci – vhodná pro nácvik kognitivních funkcí, procvičování jemné motoriky a grafomotoriky, strukturovanému učení, posilování komunikačních dovedností a jiným individuálním aktivitám.

Výtvarnou dílnu – realizace výtvarných a arteterapeutických činností, zaměřených na rozvoj dětské fantazie a kreativity a procvičování jemné motoriky. Mimo jiné je dílna vybavena vypalovací pecí.

Snoezeleny – senzorické místnosti, které slouží k relaxaci, bazální stimulaci, zklidnění a odpočinku. K dispozici jsou dva snoezeleny – tmavý a světlý.

Nácvikový prostor pro ošetření zubů – simulace zubní ordinace slouží k nácviku pro ošetření zubů pro uživatele. Je zde možnost vyzkoušet si zubařské křeslo a seznámit se s nástroji a průběhem běžného vyšetření u stomatologa.

Haptickou místnost – prostor určený především dětem. Ty zde mají možnost zábavnou a hravou formou prostřednictvím pohybových aktivit procvičovat logické myšlení, trénovat koordinaci pohybu, orientaci v prostoru, rozvíjet svou představivost a fantazii.

Cvičný byt – hlavním úkolem je zapojení klienta s PAS do běžného života prostřednictvím nácviku domácích prací a sebeobsluhy. Cvičný byt je vybaven kuchyní se sporákem, troubou lednicí, jinými domácími spotřebiči a kuchyňským vybavením. Nechybí ani koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a pračkou.

Společenskou místnost – v podkroví budovy se nachází prostorná místnost, určená k uspořádávání besed a vzdělávacích akcí jak pro klienty a zaměstnance, tak pro veřejnost nebo spolupracující subjekty. Mže zde například docházet ke společnému setkávání rodin nebo spřátelených poskytovatelů sociálních služeb.

Autorky textu: Mgr. Lucie Kráčmarová, Mgr. Eva Horká

Autorka fotografií: Mgr. Daria Kubínová