• Speciálně pedagogické centrum

 

 • Doležalová Iva, Mgr. – vedoucí SPC, speciální pedagog – surdoped

  tel: 778 436 656
 • Tichá Alexandra, Mgr. – speciální pedagog – surdoped, logoped

  tel: 773 752 197
 • Kubínová Daria, Mgr. – speciální pedagog – surdoped

  tel: 778 436 657
 • Kociánová Lucie, Mgr. – psycholog

  tel: 778 768 651
 • Seifertová Ivana – sociální pracovník

  tel: 770 146 543