Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci

16. 11. 2016

Žáci 6. C třídy ZŠ navštívili 15. listopadu 2016 interaktivní muzeum vědy – Pevnost poznání v Olomouci. V expozici Živá voda si prohlédli model proudu řeky od pramene až k moři, vodní živočichy, rostliny,  koloběh vody i digitální zobrazení povodní v minulých letech a protipovodňová opatření. Se zájmem také sledovali práci 3D tiskárny, kterou viděli poprvé. Žáci plnili různé úkoly, a získávali tak zábavnou formou poznatky o přírodě a světě kolem nás. V Digitálním planetáriu jsme se přenesli do vesmíru. Populárně naučný film o sluneční soustavě všechny fascinoval a vtáhl nás do kosmického prostoru. Návštěva Pevnosti poznání se žákům velmi líbila a těší se na prohlídku dalších expozic.

Autorka příspěvku: Mgr. Marcela Voždová