Návštěva SŠ praktické s dvouletou přípravou ze Šumperka

16. 10. 2018

Ve středu 10. října nás přijeli navštívit žáci ze šumperské praktické školy v čele s paní učitelkou Mgr. Lucií Hrubou, se kterou jsme v rámci projektu „Sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol“ navázali úzkou spolupráci. V květnu minulého školního roku jsme společně s kolegyní Mgr. Reginou Valentíkovou vyrazily na prohlídku jejich školy a na tento podzim jsme přislíbily prohlídku školy naší.

Po veselém přivítání jsme s žáky prošli naši školu, hlavně dílny, a že jich nemáme málo (dřevodílna, multifunkční dílna, šicí dílna, keramická dílna, cvičná kuchyňka, prádelna).

Žáci byli zvědaví také na naši výuku, a proto si na jednu vyučovací hodinu mohli zkusit být našimi žáky.

Poté následoval program v tělocvičně. Rozdělili jsme se do tří skupin a postupně jsme úspěšně prošli všechny připravené sportovní aktivity.

Naší chloubou je také relaxační místnost s názvem Lesní zátiší, která je nově otevřená. Pročpak asi zrovna lesní zátiší? Z fotek na to určitě přijdete, protože závěrečná část programu patřila řízené relaxaci a odpočinku právě v této místnosti.

Všichni jsme byli z návštěvy nadšení a už teď se těšíme na společný jarní výšlap s našimi novými kamarády, který bude v jejich režii v okolí Jeseníků.

 

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Spáčilová

Autorky fotografií: Lenka Zbořilová, Mgr. Petra Spáčilová