Návštěva SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

16. 11. 2018

Ve středu 14. 11. 2018 si žáci desáté třídy a někteří žáci 8. A udělali pěkný výlet do školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Doprovázely je paní učitelky Vitásková a Piňosová, vezl je pan školník Jiroutek.

Učitelé a studenti z Valašského Meziříčí připravili našim žákům a dalším uchazečům o studium na jejich střední škole pěkné dopoledne a zajímavý odpolední program.

Dopoledne se žáci ze základní školy mohli podívat do výuky různých předmětů na střední škole a po dobrém obědě si ve skupinkách vyzkoušeli, jak se dělá malý elektrický obvod, jak se dá z lega sestavit jezdící autíčko, také si mohli ze suchých květin svázat kytku. Na památku dostali žáci pěkné fotografie.

Někteří žáci si touto akcí ujasnili, kam se budou hlásit na střední školu. Celkově velmi příjemná atmosféra nám tuto návštěvu umocnila a budeme se těšit na další setkání.

Autorka příspěvku: Mgr. Kateřina Vitásková

Autorka fotografií: Mgr. Kateřina Vitásková, Mgr. Vladislava Piňosová