Návštěva v Rané péči – Centru pro dětský sluch Tamtam

24. 02. 2024

Pracovnice SPC využily pozvání  od Mgr. Anny Kučerové, vedoucí služby, a v úterý 20. 2. 2024 navštívily olomouckou pobočku Rané péče Morava a Slezsko. Uvítání bylo srdečné, seznámily jsme se téměř s celým týmem. Na úvod jsme se dozvěděly informace o tom, že své služby nabízí Raná péče rodinám s dětmi s postižením sluchu žijícím v Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina a částečně také v kraji Pardubickém. Služby těmto rodinám jsou poskytovány terénní formou, tedy v domácím prostředí, ale lze ji doplnit také ambulantními konzultacemi na pracovišti v Olomouci.

Raná péče má aktuálně kapacitu 140 klientů/rodin. S rodinami je sepsána smlouva o službách.
Tým je tvořen především poradenskými pracovníky – poradci rané péče s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním.

Poté jsme představily SPC pro sluchově postižené i služby, které poskytujeme rodinám
a vzdělávacím institucím (pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a případně VOŠ), kde jsou děti s postižením sluchu vzdělávány.

Inspirativní pro nás byly také ukázky hraček, pomůcek i možnost vyzkoušet si např. VRA (vizuálně podpořenou audiometrii).

Moc děkujeme celému týmu Rané péče a těšíme se na další spolupráci.

Autorka textu: Daria Kubínová

Autorky fotografií: Eliška Garnolová, Daria Kubínová

Překlad do znakového jazyka