Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci

10. 06. 2023

V úterý 6. června jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci. Naše kroky vedly zejména na výstavu Dětský svět. Všichni jsme byli dětmi a každý z nás si rád hrál s hračkami, rádi na toto období vzpomínáme. Mnozí z nás, vč. žáků jsme zavzpomínali na dětská léta, kdy těch starostí bylo méně a radostí možná více. Mohli jsme si prohlédnout staré hračky, dětské oblečení, porodní nástroje, hry, vybavení starého pokojíčku, koloběžky, lyže apod. Žáci nejvíce ocenili videohry a skluzavku. Člověk si občas připadal až starýJ, ale i od mnohých našich žáků jsme slyšeli: „ To jsme měli doma“. „ S těmito hračkami jsem si hrála jako malá.“ „ Tyto panenky a medvídky mám stále u babičky“.

Další výstava, kterou jsme v rámci muzea navštívili, se jmenovala Mušle středomoří. Mohli jsme shlédnout kolem stovky různých druhů mušlí.  Poslechli jsme si ve velké mušli šumění moře. Pohoupali jsme se v síti a na památku jsme si odnesli každý jednu mušli z písku.

Poslední výstava, kterou jsme navštívili, se nazývala Příroda Olomouckého kraje a příroda od počátku bez konce. Tato výstava se našim žákům velmi líbila, plnili různé úkoly, pozorovali zvířata, živočichy, půdu, horniny, poznávali rostliny. Tuto výstavu mohli prožít všemi smysly. Přičichnout si k bylinkovým pytlíčkům, poslechnout zpěv ptáků apod.

Den plný zážitků, vědomostí a nových informací, jsme završili návštěvou kavárny, kde si každý žák mohl koupit něco dobrého. Což pro nás všechny je vždy skoro ta největší odměna. Poseděli jsme, popovídali jsme si, posdíleli jsme si zážitky z dnešního dne a poté jsme se vrátili zpět do školy.

Zapsala: Lenka Zbořilová, asistentka pedagoga

autoři fotografií: kolektiv SŠ

Překlad do znakového jazyka