Návštěva z Maltézské pomoci

01. 03. 2024

Jelikož jsme již druhým rokem v kontaktu s neziskovou humanitární organizací Maltézská pomoc, kdy před Vánoci s našimi žáky nadělujeme dárky pro opuštěné seniory, pozvaly jsme pracovníky organizace Maltézská pomoc k nám do školy.

Pan Mgr. Karel Čapka si pro naše žáky připravil zajímavou přednášku s prezentací o tom, co Maltézská pomoc vlastně je, komu pomáhá, kdy vznikla, co je posláním organizace apod. Dozvěděli jsme se, že je zřizována řádem maltézským rytířů. Jako celosvětová organizace byla založena před 900 lety. V České republice se nachází celkem 12 poboček Maltézské pomoci. Na území České republiky působí od roku 2002.

Maltézská pomoc nabízí tyto služby:

Sociální služby: doprovázení pěstounských rodin, sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, pomoc lidem v sociální nouzi, osobní asistenci, 

Dobrovolnická činnost: pomoc napříč generacemi, dopisování s vězni, dobrovolníci v nemocnicích, pomoc osamoceným seniorům a pečujícím osobám.

 Jiné projekty: vzdělávání seniorů, prázdninové pobyty, setkávání vozíčkářů na Velehradě

Dozvěděli jsme se mnohé zajímavé informace, které mohou být našim žákům, jejich rodinám, ale i pro nás užitečné a přínosné.

Moc děkujeme Maltézské pomoci za návštěvu a budeme se těšit zase v prosinci na další milé setkání.  Děkujeme paní učitelce Mgr. Regině Valentíkové za organizaci setkání s Maltézskou pomocí.

Autorka článku: Lenka Zbořilová, asistentka pedagoga SŠ

Autorky fotografií: Mgr. Regina Valentíková, Lenka Zbořilová