Návštěva ze ZŠ Mozartova

23. 05. 2022

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 nás navštívili žáci 8. třídy ze ZŠ Mozartova. Ráno absolvovali prohlídku školy, nahlédli do tříd, dílniček, relaxačních místností i na internát. Následně se rozdělili do tří skupin, aby měli možnost se ještě blíže seznámit s prostředím školy i jednotlivými žáky.

Navštívili třídu IV. u Mgr. Elišky Heřmanové, V. třídu u Mgr. Moniky Skřivánkové
a I. A u Mgr. Drahomíry Stratilové. Pozorně sledovali průběh výuky, aktivně se zapojovali do jednotlivých činností, zajímali se o kompenzační pomůcky žáků a jejich možnosti vnímání mluvené řeči. Také se pokoušeli s žáky komunikovat pomocí znakového jazyka, což se všem velmi líbilo. Kolem jedenácté hodiny jsme se přesunuli na venkovní hřiště, kde již bez jakýchkoliv zábran, ať už věkových nebo komunikačních, probíhaly různé aktivity, jako zápas smíšených družstev ve fotbale, házení míčem na koš, malování na obličej nebo volná hra na hřišti. Na konci návštěvy žáci s paní učitelkou Mgr. Lucii Pavlíčková rozdali dětem dárečky a sladkosti, které si pro ně připravili. Celé dopoledne probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Návštěva byla velmi příjemná a přínosná pro obě strany, kdy hlavně žáci ze ZŠ Mozartova si odnášeli novou zkušenost, že se sluchově postiženým člověkem mohou navázat komunikaci i bez znalosti znakového jazyka.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Drahomíra Stratilová

Překlad do znakového jazyka