Odpadová výzva 2022

01. 12. 2022

Jak snížit množství odpadů, které vyprodukuje každý z nás? To je otázka, kterou si klademe snad všichni.

V měsíci listopadu jsme proto využili možnost přihlásit se do Sluňákovem vyhlášené ODPADOVÉ VÝZVY. Zúčastnila se třída VI. A, VI. B a školní družiny 2, 3, 4. Výzva byla rozdělena do sekcí – Taška do kapsy, Nakrm sebe, ne koš, Nekup láhev, Konec letákové epidemie, Biovýzva, Zachraň jídlo. Další možností bylo vymyslet vlastní výzvu. Výsledky svého počínání si děti zapisovaly do zápisníčků.

Ve školní družině jsme v rámci výzvy sbírali odpad v okolí školy.

Výzva děti bavila a mnoho nového se v rámci plnění úkolů naučily. Za svou činnost byly také náležitě oceněny. Dárky, které dostaly, však byly jen přidanou hodnotou. Tím nejdůležitějším je – pochopit význam ochrany životního prostředí a vědět, jak mohu sám přispět.

Autorka textu: Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová

Překlad do znakového jazyka