Jak jsme otevřeli dveře do kabinetu EVVO

08. 09. 2017

Zatímco žáci naší školy ještě užívali prázdniny, my dospělí už jsme začali pracovat na sobě i výzdobě školy, aby bylo v září vše připravené na začátek školního roku. Jak takové přípravy probíhají?

Páni školníci a paní uklízečky opraví a vypulírují celou školu do takové podoby, aby bylo všechno funkční, čisté a voňavé.

Paní kuchařky nablýskají hrnce a nachystají vařečky i spoustu nových nápadů na chutnou a neotřelou skladbu jídelníčku.

Paní ředitelka udělá vše pro to, abychom se při nástupu do školy cítili co nejlépe, a aby vše fungovalo tak, jak má.

A copak děláme my učitelé a koordinátoři EVVO? Chvíli odpočíváme, abychom načerpali síly do nového školního roku, ale také pracujeme sami na sobě a svém rozvoji, jinými slovy, vzděláváme se. Například účastí na dalším kurzu pro koordinátory EVVO, tentokrát ve středisku ekologické výchovy a etiky Dotek v Krkonoších. A tady je malá ochutnávka ze skutečně nabitého programu:

Je tu Maršov a s ním fara,
už víme, že hodně stará.

Odpoledne zajdeme si na šetrnou turistiku,
ti, co učí malé děti, mají dneska jistě kliku.
Neb zatímco druhý stupeň intenzivně šprtá
a v projektech Wimmerových důkladně se vrtá,
my ostatní s Lenkou jdeme do království přírody,
prožijeme odpoledne dětských her a pohody.

V úterý dokud jsme „čilí a svěží“
obchodní transakce s písmeny běží.
Do kopce synchronně kráčíme směle,
skládání příběhů šlo by nám skvěle.
Ještě si stihneme vyrobit maketu
– pro NASA cokoli, třeba i raketu.
Tentokrát však po nás chtějí z dostupného matroše
vyrobiti pohlcovač přírodního COše.


Ve středu si zahrajeme indiánské hry a hříčky,
z mléka vznikne tajné písmo nad plamenem horké svíčky.
Dotek přitom nevyhoří,
učitelky mapy tvoří.
Druhý stupeň vypočítá, kdypak hnízdí ptáci,
také speciální šifra nedá velkou práci.

Rýchory maj různá pásma ochrany a péče
a nám hezky při stoupání pot po zádech teče.
Botanicky posilnění s bolavými klouby
do Maršova cestu najdem a na ní i houby.
Za odměnu ještě můžem zalovit si v potoku,
na komáry hrají si ti, jimž je ještě do skoku.
V posluchárně běží filmy o rybách a o Šumavě,
my ostatní po večeři trávíme svůj večer hravě.
Tom nás učí Ekopolis a též Opuštěné pole,
stolní hry co využít se jistě dají v každé škole.
Kdo si hraje, nezlobí, zde platí, neb nás zabaví,
dokud všichni nepadneme vlivem těžké únavy.

Ráno jsme však zase svěží,
na snídani všichni běží.
Lesní stezka vede vzhůru, terén prudce stoupá,
hledat v horách rovné cesty myšlenka je hloupá.

U snídaně pomačkané obličeje vnímáme,
po tom žvanci informace auditivně snímáme.
Pavel EVVO představí nám v historickém kontextu,
je na nás, zda rozhodnem se k ústupu, či protestu.
Do večera povídáme o všem možném dění,
než se všichni naposledy oddat jdeme snění.

Čeká nás jen snídaně a po ní cesta dlouhá,
všechny už nás ovládá po domově touha.
Vezeme si zážitky, z nichž dlouho budem žít,
za odměnu čeká nás teď zasloužený klid. 🙂

A co dělají učitelé v přípravném týdnu? Krom toho, že chystají učebnice, plány práce a zdobí třídy, také inventarizují pomůcky, které vhodně podpoří názornou formu výuky. V souvislosti s těmito aktivitami vznikl nápad uspořádat „Den otevřených dveří v kabinetě EVVO“. Na výstavce uspořádané v interaktivní učebně přírodopisu si všichni pedagogové měli možnost prohlédnout inventář kabinetu EVVO, aby věděli, jaké krásné pomůcky mohou s dětmi ve výuce, ale i mimo ni, využít. Ochutnávku z této návštěvy můžete okusit i vy prostřednictvím přiložených fotografií.

A aby toho nebylo málo, poprvé se také sešel náš nově vzniklý EKO-tým. Členy tohoto spolku se stali zájemci z jednotlivých úseků školy. Náš malý tým tak sestává z kolegů a kolegyň: Marušky Pečivové (MŠ), Věrky Valentové (ZŠ), Erika Kováříka (SŠ), vychovatelky Petry Dostálové (internát), Radky Štarnovské (ekonomický úsek) a pana školníka, Tomáše Pavlovského (technický úsek).

A co bylo předmětem naší první, zahajovací schůzky? Schválení ročního plánu ekologických aktivit celé školy, plánování a příprava projektu „Zahrada poznání“, jehož realizace nás čeká na přelomu září a října, zmíněný Den otevřených dveří v kabinetě EVVO, čerpání peněz z dotací (podání žádosti o krajskou dotaci v rámci projektu Zelená škola a další formy získávání finančních prostředků), či zajišťování informovanosti kolegů z jednotlivých úseků o nabídkách aktivit ekologických center a jiných externích organizací. Ale nejen to. Náš tým zkrátka začal pracovat na tom, aby ekologické smýšlení dál provázelo naši každodenní činnost ve škole i mimo ni, a to se nám, myslím, výborně daří. Tímto všem děkuji za podporu, ochotu ke spolupráci a aktivitu, které si nesmírně cením.

Autorka příspěvku: Mgr. Eva Svobodová