Pasování 1. ročníků

08. 09. 2021

Aby žáci prvních ročníků mohli být oficiálně „našimi“ žáky, je potřeba projít již tradičním Pasováním žáků 1. Ročníků.

Tato každoročně pořádaná akce střední školou měla i letos velký úspěch. Měli jsme nádherné počasí. Žáci střední školy se bavili, seznamovali se a den si opravdu užívali naplno.

Nejprve byli žáci 1. Ročníků, a že jich letos bylo, pasováni „Božstvem“, které jim předalo diplom, šerpu, perníkovou medaili a popřálo jim mnoho úspěchů do studijních let. Každý nový žák musel projít uličkou, kde byli za bouřlivého potlesku, posypáni kukuřicí, kterou si následně museli uklidit. Poté jsme se přesunuli na „domečkovou zahradu“, kde nás čekaly seznamovací aktivity. Tancovali jsme, jakmile přestala hrát hudba, paní učitelka Regina, která ztělesňovala svým kostýmem „Čistou lásku“,  vyslovila jméno žáka, kterého museli ostatní najít a připojit se k němu, protože to byl magnet. Poté žáci dostali papír se svým jménem, který jsme jim připnuli na záda a kdokoliv jim tam mohl napsat nějaký hezký vzkaz či nakreslit obrázek. Poté jsme se představili my- pedagogové střední školy.

Další aktivity jsme připravili na hřišti. Žáci měli možnost vyzkoušet si slalom s naběračkou vody, hru Kroket, střelbu ze šípu na terč a shazování plechovek od piva.

Tento hezký den jsme si velmi užili a už se těšíme na další společné akce.

Autorka článku: Lenka Zbořilová 

Autoři fotografií: kolektiv střední školy

Překlad do znakového jazyka