Pasování žáků 1. ročníku

07. 09. 2018

V prvním týdnu nového školního roku se konalo slavnostní pasování žáků prvního ročníku. Nikdo z nováčků nevěděl, co jsme si pro ně připravili, možná proto na nich byla viditelná nervozita. Každý musel předstoupit před pasovací komisi, kde byl pasován na žáka naší Praktické školy dvouleté. Všichni žáci prvního ročníku, noví učitelé a asistenti pedagoga prošli pasovacím rituálem a obdrželi šerpu.

Následně jsme se přesunuli na Domeček, kde byla přichystaná svačinka, nutná pro doplnění energie na další program, kterým bylo zábavní dopoledne. Nejprve probíhalo seznámení s novými žáky, poté jsme se rozdělili do družstev a plnili různé stanoviště, které byly rozmístěny po areálu školy. Celé dopoledne jsme si všichni velmi užili.

Autor příspěvku: Bc. Lucie Hájková