Pasování žáků prvního ročníku

09. 09. 2019

Tak a je to zase tady! Nový školní rok a třída plná nových tváří. Tak abychom ty začátky nováčkům v naší škole zpříjemnili a zároveň abychom je co nejdříve seznámili se všemi ostatními členy naší praktické školy, uspořádali jsme, jako každý rok, naši tradiční pasovací akci. „Pasování na prváka“, jak tomu říkáme, to je velká událost. Všichni žáci a pedagogové praktické školy si vždy pro novou třídu na tento den připraví různé seznamovací aktivity, soutěže a hry, aby se co nejrychleji poznali a skamarádili.

Pasování prováděla vážená pasovací komise složená z pedagogů školy, nováčci složili pasovací slib a obdrželi pasovací šerpu a pamětní placku. Po projití pasovací uličkou se z nich slavnostně stali řádní žáci naší školy, právoplatní členové našeho týmu.

Celé dopoledne bylo naplněno zábavou a soutěžemi, při kterých se nováčci rozkoukávali a pomalu z nich opadávala počáteční nervozita a ostych. Na závěr jsme si odpočinuli při zpěvu oblíbených písniček za doprovodu kytar a pak už hurá na oběd.

Snad se u nás nováčkům bude líbit.

Vítejte na palubě, vítejte v naší partě!  MISE ZAPOČATA!

 

Autorka textu: Mgr. Gabriela Budínová

Autorka fotografií: Mgr. Lenka Štelclová, Mgr. Gabriela Budínová