Pasování žáků prvního ročníku

23. 09. 2022

Rok se s rokem sešel a máme tu opět naše každoroční a oblíbené pasování. Některé děti nám odešly a nové přišly a aby se oficiálně staly prváky na naší praktické kole, museli projít takzvaným pasováním na prváka. Je to vždy velká legrace a zábava a tento rok tomu nebylo jinak. Celá akce začala na našem hřišti, kde jsme se sešli a připravili pro naše nové žáky a nové kolegy překvapení. Vytvořili jsme uličku, kterou žáci procházeli a čekali na pasovací komisi, která byla složena z řad našich pedagogů. Příchod komise byl jako vždy velkolepý a doprovázel ho náš potlesk. Komise si vždy zavolala nového žáka, který dostal jednoduchý úkol, složil slib a tím byl pasován a obdržel šerpu. Při průchodu uličkou byl posypán kukuřicí a že jsme s ní nešetřili. Když pasování skončilo, museli jsme si všechnu kukuřici uklidit a u toho jsme se velmi nasmáli.

Celá akce se opět povedla a všem se moc líbila.

Autorka článku: Kateřina Kozárová

Autoři fotografií: kolektiv střední školy

Překlad do znakového jazyka