Ples 2017

27. 03. 2017

V pátek 17. března proběhl v naší škole ples, který byl jedinečný tím, že jsme se na něm slavnostně rozloučili s letošními absolventy Praktické školy dvouleté. Žáci byli šerpováni a jejich učitelé jim věnovali tanec. Proběhla učitelská volenka. Na plese nechyběla příjemná hudba, o kterou se postarala kapela Harmony. Zpestřením večera byla i velmi povedená taneční vystoupení sourozenců Borůvkových. I v tomto roce na účastníky plesu čekala bohatá tombola. Celý večer se nesl v příjemné a chvílemi velmi dojemné atmosféře. Poděkování patří všem pedagogům praktické školy, SPC, úseku kuchyně, úseku úklidu, školníkům a v neposlední řadě také vedení školy a všem sponzorům, díky kterým mohl ples proběhnout.

Fotografie z plesu najdete ve fotogalerii.

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Spáčilová