Po stopách historie KI

28. 03. 2022

Po dvouleté covidové odmlce se ve čtvrtek 24. 3. 2022 uskutečnilo setkání s logopedkou CKID Praha magistrou Jitkou Holmanovou. Tentokrát se povídání neslo mj. v duchu historie
– všichni účastníci měli možnost dozvědět se informace o začátcích implantací, viděli videoukázky práce logopedů CKID z této doby, ale také ukázky práce s implantovanými dětmi s kombinovaným postižením, což bylo pro mnohé z nich velmi zajímavé. Byl čas také na zodpovězení otázek, zavzpomínání na začátky spolupráce i na předchozí setkání.

Děkuji jménem všech Mgr. Jitce Holmanové za ochotu podělit se o své dlouholeté zkušenosti.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Daria Kubínová

Překlad do znakového jazyka