Pozvánka na výtvarnou soutěž

04. 04. 2017

PALETA TICHA
6. 4. – 8. 4. 2017

Letošní výtvarnou soutěž finančně podpořila Ekologická farma Branná, zastoupená Ing.Miroslavem Skřivánkem.

Již po páté organizuje naše škola výtvarnou soutěž pro sluchově postižené žáky. Během uplynulých ročníků se díky ní u nás setkalo mnoho talentovaných mladých výtvarníků z České republiky a Slovenska, kteří zde navázali nová přátelství a poměřili sílu svých talentů. Díla, která vznikají během soutěží, jsou zajímavá a přináší radost tvůrcům i návštěvníkům naší školy.

Soutěž úspěšně probíhá díky nadšení žáků, pedagogů, kuchařek a školníků, ale i významných umělců (patrony jednotlivých ročníků byli: Kapka Toušková, Jindřich Štreit, Jan Jemelka a Miroslav Šnajdr st.).

Letošní ročník jsme nazvali „Malý velký muž“. A ačkoliv je název inspirován známým románem Thomase Louise Bergera, není věnován Indiánům, nýbrž osobnosti a životu prvního českého prezidenta naší novodobé historie, Václavu Havlovi a také životu v pravdě.

Patronem letošního ročníku je ředitel knihovny Václava Havla, pan Michael Žantovský. Účast potvrdil přítel pana prezidenta, kněz P. František Lízna, S.J. Arbitrem výtvarné části bude výtvarník Miroslav Koupil. Součástí třídenní akce bude výstava fotografií Vladimíra Galgonka a Jindřicha Štreita. V centru jejich záběrů bude pan prezident Havel. Na závěr soutěže (letos poprvé) organizujeme besedu s vzácným hostem F. Líznou, pro naše žáky, studenty gymnázia Hejčín a veřejnost. Naši soutěž mediálně podporují organizátoři letošního projektu „Paschalia Olomucensia“.

Každé soutěžní družstvo si vylosuje jedno životní období Václava Havla a zpracuje je jako velkoformátovou malbu. Při malbě mohou soutěžící vyjít ze snímků dokumentujících život V. H. Vytvoříme tak jakýsi velkoplošný komiks, který bude vystaven v prostorách naší školy. Individuální soutěž bude spočívat v nakreslení klasického portrétu V. H. (samozřejmě opět podle snímku).

Cílem organizátorů projektu je rozvíjet výtvarné schopnosti sluchově postižených žáků, jejich estetické cítění, schopnost vnímat krásno, chápat základy výtvarného jazyka. A navíc, tentokráte vedle stránky umělecké, také rozšířit povědomí o naší novodobé historii, o postavení jednotlivce v dějinách, o osobní odpovědnosti a odvaze.

Autor příspěvku: Mgr. Václav Voják

Informativně: