Pracovní setkání

27. 11. 2017

V pátek 24. 11. 2017 se v prostorách SPC uskutečnilo již tradiční setkání se zástupci Centra kochleárních implantací u dětí (CKID), působícího při Fakultní nemocnici Motol Praha.

Tentokrát jsme však mohly přivítat nejen Mgr. Holmanovou, logopedku Centra, ale také MUDr. Aksenovovou – odborného lékaře, foniatra. Proto jsme byly rády, že nám vedení SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené umožnilo provést návštěvu po škole a nahlédnout do výuky v některých třídách.

Poté měly možnost nové pedagogické pracovnice mateřské školy i studentky, které v SPC či v MŠ vykonávaly surdopedickou praxi shlédnout krátké videoukázky z logopedické ambulance i z nastavování kochleárních implantátů u malých uživatelů. Paní doktorka Aksenovová odpovídala na dotazy ohledně výběru vhodných kandidátů kochleární implantace nebo průběhu péče o již implantované děti.

Na závěr jsme se seznámily s novým typem implantátu Nucleus 7 a dozvěděly jsme se, že CKID Praha v současné době implantuje nejen výše zmiňované kochleární implantáty Nucleus, ale také implantační systémy firmy MED-EL a Advanced Bionics, i to, že přibližně rok provádějí implantace také na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Daria Kubínová