Předvánoční tradice

29. 11. 2019

Jako každoroční tradici lze již dnes vnímat setkání se zástupci Centra kochleárních implantací u dětí (CKID) Praha. V letošním roce se uskutečnilo ve středu 27. listopadu a tentokrát spolu s Mgr. Jitkou Holmanovou (logopedkou) přijel také Ing. Lukáš Bauer, technik Centra.
Ten seznámil zájemce z řad pedagogů školy i studentů, kteří na škole a v SPC vykonávali praxi s novinkami v oblasti kochleárních implantátů i s tím, jak probíhá u dětí po implantaci nastavování procesoru. Upřesnil, které firmy vyrábějící kochleární implantáty jsou zastoupeny v České republice (Cochlear, MED – EL a Advanced Bionics), a kde se nacházejí „operační centra“ (Praha – CKID, Brno, Ostrava – CKIO, Hradec Králové). Další část tohoto setkání byla zaměřena na bezdrátové komunikační systémy, které mohou zkvalitnit poslech i uživatelům kochleárních implantátů (např. dětem ve výuce). Všichni přítomní si mohli poslech bezdrátovým příslušenstvím vyzkoušet „ na vlastní uši“. Na závěr zbyl ještě čas na otázky.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Daria Kubínová